Ο ιστότοπος αυτός παρακολουθείται και συντηρείται από ομάδα μελών της ΕΛΕΤΟ, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Περιεχομένου.

Ειδικότερα:

  • Υπεύθυνος Περιεχομένου: Κώστας Βαλεοντής
  • Πληροφορικός Υπεύθυνος: Νίκος Βαλεοντής

Μέλη Υποστήριξης:

  • Τζάνος Ορφανός
  • Κατερίνα Ζερίτη
  • Άννα Νικολάκη
  • Θεόφιλος Βαμβάκος
  • Άρτεμις Στεργίου