18-19 Απριλίου 2008: 11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας

11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας DTT ) – Ορολογία και ειδική επικοινωνία, 18-19 Απριλίου 2008, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Μάνχαιμ (11. DTT-Symposion – Terminologie und Fachkommunikation, 18. -19. April 2008 – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, L 7, 1)