15 Σεπτεμβρίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής».

Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤΟργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/15-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και – αν θέλετε – υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.