1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7-8 Φεβρουαρίου 2009

Πληροφορίες: http://lspcrete.wordpress.com/