Διεθνές Συνέδριο «Multilingual Digital Terminology Today MDTT 2023»

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Multilingual Digital Terminology Today MDTT 2023» θα διεξαχθεί στη Λισαβώνα, στις 29–30 Ιουνίου 2023. Παράταση της προθεσμίας για υποβολή ανακοινώσεων ως τις 28 Νοεμβρίου 2022 http://mdtt2023.dei.unipd.it/.