22–26 Σεπτεμβρίου 2008: 3ο Διεθνές Συνέδριο Ισπανικής Λεξικογραφίας

  3ο Διεθνές Συνέδριο Ισπανικής Λεξικογραφίας, Málaga , 22–26 Σεπτεμβρίου 2008