1-11 Ιουλίου 2008: 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση 

3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση , Βιέννη , 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School SummerTrans III: Translation meets  Management”, University of Vienna): SummerTrans III: http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php