16 Αυγούστου 2007: 8η Γενική Συνέλευση του Infoterm

16 Αυγούστου 2007 στο Provo ( Utah , USA ), σε σύνδεση και με την ετήσια σύνοδο της ISO / TC 37, από 14 ως 18 Αυγούστου 2007 και το Συνέδριο «Πραγματολογικές εφαρμογές των Προτύπων της ISO / TC 37», 13 Αυγούστου 2007.

Πληροφορίες: http://www.infoterm.info