Συνέδριο: Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία

Συνέδριο «Εκπαίδευσηστηνπολυγλωσσικήκαιπολυμεσικήεπικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 (Premier appel à communications – Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia, 2008, Université du Québec en Outaouais – INFO: Blum@uqo.ca  -  http://w3.uqo.ca/collnorm/

1-10 Οκτ. 2008: Εβδομάδα Ορολογίας 2008

Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 1-3 Οκτ. 2008   : 6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση των γλωσσών ( IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues)1-3 Οκτ. 2008   : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική…

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου.

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου , 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη , Σκοτία , ( Symposium on Space terminology, 59th International Astronautical Congress 29 September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : Danielle CANDEL dcandel@linguist.jussieu.fr )

15 Σεπτεμβρίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤΟργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην…

15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση ΕΛΟΤ 996.01: «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι»

15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/14-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και…

22-23 August 2008: Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων.

Συνέδριο: Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων(Global Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia Contexts – GUM3C ), 22-23 August 2008, Bangor University, Wales ( http://www.gum3c.org )

18-21 Αυγούστου 2008: TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική

TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)

7-11 Ιουλίου 2008: Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )