Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας Termos 2023

Το Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας Termos 2023 θα διεξαχθεί στην Πολωνία, στις 11–13 Μαΐου 2023 (Third Wrocław Terminological Meeting TERMOS 2023, Wrocław, 11-13 May 2023, Institute of Romance Studies and Chair of Dutch Studies, University of Wrocław), στην επιστημονική επιτροπή του οποίου συμμετέχει…

Το περιοδικό Terminology Science & Research TSR / Terminologie θα εκδίδεται στο εξής από την EAFT

Το περιοδικό Terminology Science & Research TSR / Terminologie: Science et Recherche, που ως τώρα εκδιδόταν από το International Institute for Terminology Research (IITF), του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί στην EAFT, συνεχίζει να εκδίδεται από την EAFT. Το επόμενο τεύχος…

Διεθνές Συνέδριο «Multilingual Digital Terminology Today MDTT 2023»

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Multilingual Digital Terminology Today MDTT 2023» θα διεξαχθεί στη Λισαβώνα, στις 29–30 Ιουνίου 2023. Παράταση της προθεσμίας για υποβολή ανακοινώσεων ως τις 28 Νοεμβρίου 2022 http://mdtt2023.dei.unipd.it/.

Συμπόσιο VAKKI 2023 (XLIII symposium of VAKKI)

Το Συμπόσιο VAKKI 2023 (XLIII symposium of VAKKI) θα διεξαχθεί στις 9–10 Φεβρουαρίου 2023, στη Vaasa, Φινλανδία, με θέμα «Communicating with Purpose». Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων και άλλες πληροφορίες: https://sites.uwasa.fi/vakki/en/symposium-2023/call-for-papers/.