Παγκόσμιο συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο

Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο , Αβάνα , Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 2008 (World Congress on Specialized Translation Languages and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana (Cuba), December 8-13, 2008, http://dtil.unilat.org/cmte2008/

XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008)

XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): “La terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas prácticas terminológicas” ( Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία : προς την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών ), Lima (Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:  (http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431)

Συνέδριο: Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία

Συνέδριο «Εκπαίδευσηστηνπολυγλωσσικήκαιπολυμεσικήεπικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 (Premier appel à communications – Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia, 2008, Université du Québec en Outaouais – INFO: Blum@uqo.ca  -  http://w3.uqo.ca/collnorm/

1-10 Οκτ. 2008: Εβδομάδα Ορολογίας 2008

Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 1-3 Οκτ. 2008   : 6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση των γλωσσών ( IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues)1-3 Οκτ. 2008   : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική…

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου.

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου , 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη , Σκοτία , ( Symposium on Space terminology, 59th International Astronautical Congress 29 September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : Danielle CANDEL dcandel@linguist.jussieu.fr )

22-23 August 2008: Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων.

Συνέδριο: Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων(Global Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia Contexts – GUM3C ), 22-23 August 2008, Bangor University, Wales ( http://www.gum3c.org )

18-21 Αυγούστου 2008: TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική

TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)

7-11 Ιουλίου 2008: Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )

1-11 Ιουλίου 2008: 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση 

3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση , Βιέννη , 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School SummerTrans III: Translation meets  Management”, University of Vienna): SummerTrans III: http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php