1-10 Οκτ. 2008: Εβδομάδα Ορολογίας 2008

Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις: 1-3 Οκτ. 2008   : 6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση των γλωσσών ( IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues)1-3 Οκτ. 2008   : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική…

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου.

Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου , 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη , Σκοτία , ( Symposium on Space terminology, 59th International Astronautical Congress 29 September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : Danielle CANDEL dcandel@linguist.jussieu.fr )

22-23 August 2008: Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων.

Συνέδριο: Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων(Global Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia Contexts – GUM3C ), 22-23 August 2008, Bangor University, Wales ( http://www.gum3c.org )

18-21 Αυγούστου 2008: TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική

TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)

7-11 Ιουλίου 2008: Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )

1-11 Ιουλίου 2008: 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση 

3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση , Βιέννη , 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School SummerTrans III: Translation meets  Management”, University of Vienna): SummerTrans III: http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php

24-25 Ιουνίου 2008: Συνέδριο «Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών»

Συνέδριο « Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών », Μόσχα , 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque Problèmes contemporains de lhistoire et de la théorie des langues romanes"): Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr iv_skouratov@mail.ru