22-24 Μαίου: GLAT – Brest 2008, Ορολογία: λόγος, τεχνολογία και κοινωνικοί φορείς

Συνέδριο GLAT – Brest 2008, Ορολογία: λόγος, τεχνολογία και κοινωνικοί φορείς, 22 – 24 Μαΐου 2008, της Ομάδας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών ( Groupe de Linguistique Appliqu é e des Telecommunications ) της Βρετάνης ( http://conferences.enst–bretagne.fr/glat–brest2008)

7-10 Μαΐου 2008: Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO

Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO 2008, Βαρκελώνη, Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών, 7-10 Μαΐου 2008 (CINEO 2008 – Congrès International de Néologie des langues romanes, Barcelone, Institut d' Estudis Catalans, entre le 7 et le 10 mai 2008 Πληροφορίες: http://www.iula.upf.edu/agenda/cineo_08/

Προκήρυξη για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 2008

Προκήρυξη για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 2008 – Χορηγοί: Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης (GTW) και Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (Termnet). Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 9 Ιουνίου 2008.  Πληροφορίες-Κανονισμός: Αγγλικά (EN), Ελληνικά (GR)

23–25 Απριλίου: Διεθνές συνέδριο: «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία»

Διεθνές συνέδριο «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία», Ινστιτούτο της Λιθουανικής Γλώσσας, 23-25 Απριλίου 2008 (LKI Terminology Centre de Vilnius – International conference “Lexicology and terminology: theory, practice and history”, at the Institute of the Lithuanian Language – www.lki.lt

18-19 Απριλίου 2008: 11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας

11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας ( DTT ) – Ορολογία και ειδική επικοινωνία, 18-19 Απριλίου 2008, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Μάνχαιμ (11. DTT-Symposion – Terminologie und Fachkommunikation, 18. -19. April 2008 - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, L 7, 1)

15–16 Νοεμβρίου 2007: Διεθνές συνέδριο: «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, όρια»

Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, όρια)» (“Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)”, Παρίσι, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/

9–10 Νοεμβρίου 2007: Διεθνές Συνέδριο: «Τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία»

Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία ( International Conference on Current Trends in Terminology ), στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org

11–12 Οκτωβρίου 2007: «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία»

Συνέδριο «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία», Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 Palazzo di Lettere – piano 1 – stanza 10 37129 Verona, tel. 00.39.045…