11–12 Οκτωβρίου 2007: «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία»

Συνέδριο «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία», Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 Palazzo di Lettere – piano 1 – stanza 10 37129 Verona, tel. 00.39.045…

16–20 Ιουλίου 2007: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, πρακτική και εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, πρακτική και εφαρμογές. Πληροφορίες: http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php

Ανακοινώσεις του συνεδρίου «Ορολογία και κοινωνία 2006»

Οι ανακοινώσεις του διεθνούς συνεδρίου ορολογίας “Ορολογία και Κοινωνία 2006” είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της NL-TERM: http://www.nlterm.org/. Επικροτήστε στη θέση “Terminology and Society 2006” κάτω από τον τίτλο “Teksten NL-TERM studiedagen”.