5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και…

9-11 Μαΐου 2008: ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2008 – 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣA

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «Οι εθνικές γλώσσες σε συνθήκες Παγκοσμιοποίησης-Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα», Λάρισα, 9-11 Μαΐου 2008 (www.larissa.gr).

5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2 : Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις» που έχει εκπονήσει η ΜΟΤΟ «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων…

31 Μαρτίου 2008: Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα

Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές ,Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Αθήνα 31 Μαρτίου 2008, ESPERIA PALACE, Σταδίου 22. Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ. 210-3225094, ηλ-ταχ. standard@central.tee.gr