22-24 Μαίου: GLAT – Brest 2008, Ορολογία: λόγος, τεχνολογία και κοινωνικοί φορείς

Συνέδριο GLAT – Brest 2008, Ορολογία: λόγος, τεχνολογία και κοινωνικοί φορείς, 22 – 24 Μαΐου 2008, της Ομάδας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών ( Groupe de Linguistique Appliqu é e des Telecommunications ) της Βρετάνης ( http://conferences.enst–bretagne.fr/glat–brest2008)

9-11 Μαΐου 2008: ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2008 – 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣA

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «Οι εθνικές γλώσσες σε συνθήκες Παγκοσμιοποίησης-Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα», Λάρισα, 9-11 Μαΐου 2008 (www.larissa.gr).

7-10 Μαΐου 2008: Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO

Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO 2008, Βαρκελώνη, Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών, 7-10 Μαΐου 2008 (CINEO 2008 – Congrès International de Néologie des langues romanes, Barcelone, Institut d' Estudis Catalans, entre le 7 et le 10 mai 2008 Πληροφορίες: http://www.iula.upf.edu/agenda/cineo_08/

5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2 : Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις» που έχει εκπονήσει η ΜΟΤΟ «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων…

Προκήρυξη για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 2008

Προκήρυξη για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 2008 – Χορηγοί: Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης (GTW) και Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (Termnet). Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 9 Ιουνίου 2008.  Πληροφορίες-Κανονισμός: Αγγλικά (EN), Ελληνικά (GR) (Η αγγλική σελίδα του 2008 έχει αποσυρθεί.)

23–25 Απριλίου: Διεθνές συνέδριο: «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία»

Διεθνές συνέδριο «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία», Ινστιτούτο της Λιθουανικής Γλώσσας, 23-25 Απριλίου 2008 (LKI Terminology Centre de Vilnius – International conference “Lexicology and terminology: theory, practice and history”, at the Institute of the Lithuanian Language – www.lki.lt

18-19 Απριλίου 2008: 11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας

11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας ( DTT ) – Ορολογία και ειδική επικοινωνία, 18-19 Απριλίου 2008, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Μάνχαιμ (11. DTT-Symposion – Terminologie und Fachkommunikation, 18. -19. April 2008 - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, L 7, 1)