15 Σεπτεμβρίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤΟργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην…

15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση ΕΛΟΤ 996.01: «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι»

15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/14-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και…

22-23 August 2008: Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων.

Συνέδριο: Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας ,της πολυτροπίας και των πολυμέσων(Global Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia Contexts – GUM3C ), 22-23 August 2008, Bangor University, Wales ( http://www.gum3c.org )

18-21 Αυγούστου 2008: TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική

TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)

7-11 Ιουλίου 2008: Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )

1-11 Ιουλίου 2008: 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση 

3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση , Βιέννη , 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School SummerTrans III: Translation meets  Management”, University of Vienna): SummerTrans III: http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php

5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ, κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και…

24-25 Ιουνίου 2008: Συνέδριο «Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών»

Συνέδριο « Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών », Μόσχα , 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque Problèmes contemporains de lhistoire et de la théorie des langues romanes"): Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr iv_skouratov@mail.ru