16–20 Ιουλίου 2007: «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, πρακτική και εφαρμογές»

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, πρακτική και εφαρμογές.

Πληροφορίες: http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php