9–10 Νοεμβρίου 2007: Διεθνές Συνέδριο: «Τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία»

Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία ( International Conference on Current Trends in Terminology ), στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 Νοεμβρίου 2007.

Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org