7-10 Μαΐου 2008: Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO

Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO 2008, Βαρκελώνη, Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών, 7-10 Μαΐου 2008 (CINEO 2008 – Congrès International de Néologie des langues romanes, Barcelone, Institut d’ Estudis Catalans, entre le 7 et le 10 mai 2008

Πληροφορίες: http://www.iula.upf.edu/agenda/cineo_08/