Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας Termos 2023

Το Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας Termos 2023 θα διεξαχθεί στην Πολωνία, στις 11–13 Μαΐου 2023 (Third Wrocław Terminological Meeting TERMOS 2023, Wrocław, 11-13 May 2023, Institute of Romance Studies and Chair of Dutch Studies, University of Wrocław), στην επιστημονική επιτροπή του οποίου συμμετέχει και η Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Μαβίνα Πανταζάρα. Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://ifr.uni.wroc.pl/pl/termos-2023