Διεθνές Συνέδριο “Terminology: Domain Loss and Gain”

Το Διεθνές Συνέδριο ‘Terminology: Domain Loss and Gain θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στις 20-21 Απριλίου 2023 [και επιγραμμικά]. Πληροφορίες: https://domainlossandgain2023.eu.