ΤΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τόμος ανακοινώσεων του 3ου Συνεδρίου

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

3ο Συνέδριο – Τεύχος Συζητήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 – Ιστορική θεώρηση

 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Π. Παπαβασιλείου
 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ  ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ    Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
 3. H ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Ευγενία Σηφάκη

ΕΝΟΤΗΤΑ  2 – Γλωσσολογικές-Οντολογικές Αρχές Ορολογίας

 1. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΟΡΩΝ    Κώστας  Βαλεοντής
 2. ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ    Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ   Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος
 4. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:  ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ   Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 – Λεξικογραφία

 1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ : ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ   Ευαγγελία Μανουσάκη, Μαριάννα Κατσογιάννου
 2. CRITÈRES D’ANALYSE DES DICTIONNAIRES TECHNIQUES BILINGUES ET MULTILINGUES COMPRENANT LE GREC ET LE FRANÇAIS   Laurence GALOPIN
 3. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ   Δ. Α. Ρετάλης

ΕΝΟΤΗΤΑ  4 – Τυποποίηση ορολογίας

 1. TI EINAI TO DESIGN; ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   Άρτεμις Γιάγκου
 2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΠΑΡΟΚ ΣΟΥΙΤΑΣ.  ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σπύρος Ραυτόπουλος, Μιχάλης Γκαρτζόπουλος
 3. H ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  Eugénia Roucher,  Mαρία Tσούτσουρα
 4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ  Ι. Μπαρμπούτης
 5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  Αλκιβιάδης Αλεξ. Γούσης
 6. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ   Μ. Μπουρουσιάν, Ν. Σπυρέλλης
 7. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι. Σαριδάκης, Ν. Τσαλκάνη, Ε. Λαμπή, Ε. Καραγιώργη

ΕΝΟΤΗΤΑ  5 – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία

 1. BUILDING BILINGUAL TERMINOLOGY DATABANKS FOR GREEK  FROM PARALLEL TEXTS   António Ribeiro, Gabriel Lopes, João Mexia
 2. ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ  Κατερίνα Κεχαγιά – Σοφία Ανανιάδου
 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ        ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   Ιωάννης Ε. Σαριδάκης, Γεωργία Α. Κωστοπούλου
 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   Β. Αντωνόπουλος, Μ. Γαβριηλίδου, Έ. Μάντζαρη, Μ. Μπουρουσιάν, Σ. Πιπερίδης,  Δ. Ρετάλης, Π. Σίσκος, Ν. Σπυρέλλης, Γ. Στάμου,  Γ.Τριανταφύλλου
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ  6 – Διερμηνεία και μετάφραση

 1. O ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Χρυσούλα Δουδουλακάκη
 2. H ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ Aναστασία Παριανού, Παναγιώτης I. Kελάνδριας
 3. ARCHITECTURE ET TERMINOLOGIE: TRADUCTION ET REALITE EXTRA-LINGUISTIQUE   Maria Koumarianou
 4. H OΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ή   περί μίας δευτερογενούς αλλά όχι δευτερεύουσας λειτουργίας της μετάφρασης  Χρ. Φωστιέρη
 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ     Δ. Παπασπύρος, Θ.-Ε. Κρασαδάκη, Ε. Σελλά-Μάζη

ΕΝΟΤΗΤΑ  7 – Οργανα Ορολογίας

 1. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κώστας Ε. Βαλεοντής Βασίλης Α. Φιλόπουλος
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  Γεώργιος Καραγιάννης
 3. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ) Κώστας  Βαλεοντής