ΤΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τόμος ανακοινώσεων του Διήμερου Συνεδρίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πρόλογος από την  Οργανωτική Επιτροπή

1η Συνεδρίαση – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Ονομάτων και όρων παθήματα  Β. Σάμιος
 2. Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ-21 “Τεχνική Ορολογία” Γ. Βασιλάκης, Σ. Ηλ. Διάμεσης, Π. Κοντός, Ζ. Ξενάκη-Βαρλά, Π. Παξιμαδάς, Μ. Παπαδάκη, Β. Φιλόπουλος
 3. Προβλήματα ορολογίας στη μηχανική των κατασκευών  Κυριάκος Αναστασιάδης
 4. Υφαλοι και σκόπελοι στην ελληνική ορολογία λιμενικών έργων   Μιχαήλ Σπυριδάκης
 5. Το ορολογικό ζήτημα στον ελληνικό χώρο : Απεικόνιση χώρου – γλωσσικά προβλήματα – προτάσεις  Κ. Παπαθανασίου
 6. Προβλήματα ορολογίας του κινηματογράφου  Γιώργος Διζικιρίκης

2η Συνεδρίαση – ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Το πρώτο εγχειρίδιο Διοικητικής (Μάνατζμεντ) και η τεχνική ορολογία του   Σταύρος Θεοφανίδης
 2. Θεωρητική προσέγγιση και προτάσεις επίλυσης προβλημάτων κατά τη μετάφραση εξειδικευμένων κειμένων  Φρειδερίκη Μπατσαλιά-Κόντη
 3. Γενικές γλωσσολογικές αρχές εισαγωγής και θέσπισης επιστημονικών όρων Α. Γκώγκος
 4. Γλωσσολογική προσέγγιση προβλημάτων τυποποίησης και μεταφοράς ορολογίας  Σ. Μαρμαρίδου

3η Συνεδρίαση – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΔΟΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΑ

 1. Προβλήματα της τεχνικής ορολογίας   Κ. Βαλεοντής
 2. Η ελληνική ορολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Οι εργασίες του Γραφείου Ορολογίας  Ι.Ρέντζος
 3. Θησαυρός : Από το προϊόν της τυποποίησης στην αποτελεσματικότητα της τεκμηρίωσης   Μαρία Μακκά
 4. Προβλήματα ορολογίας σχετικά με συμβολισμούς και ακρωνύμια, σε επιστημονικά και τεχνικά κείμενα    Μαργαρίτης Βαφειάδης
 5. Η συμβολή των ελληνικών υπηρεσιών πληροφόρησης στη διαμόρφωση τυποποιημένης ορολογίας  Α. Σκανδάλη, Γ. Σκρέτας, Α. Σολωμού
 6. Ο ρόλος των ειδικών γλωσσών στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας   Μ. Παπαδάκη
 7. Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)   Κ. Βαλεοντής, Μ. Καρδούλη, Β. Φιλόπουλος

4η Συνεδρίαση – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Σχεδιασμός λογισμικού επεξεργασίας λεξικών  Ε. Ι. Γιαννακουδάκης
 2. Η ελληνική ορολογία στο Eurodicautom  Π. Καλαμβόκα, Α. Βερναρδάκη
 3. Ορολογία και αυτόματη μετάφραση   Ε. Ευθυμίου
 4. Βάσεις δεδομένων ορολογίας : τεχνικοί όροι στην ελληνική γλώσσα  Μ. Παπαδάκη, Ν. Παναγιωτόπουλος, Κ. Θαλασσινού
 5. Λήμματα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου : Εμπειρία 26 ετών, προβληματισμοί – μηχανοργάνωση Α. Βαζαίου

5η Συνεδρίαση – ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ

 1. Το συντονισμένο ερευνητικό πρόγραμμα της Γ.Γ.Ε.Τ. “Απόδοση Ορολογίας στα ελληνικά”    Θεοδόσιος Π. Τάσιος
 2. Ορολογία και τυποποίηση  Β. Φιλόπουλος
 3. Αρχές για την θεσμοθέτηση ελληνικής τεχνικής ορολογίας  Α. Κοσσίδας
 4. Απόδοση ξένων όρων στα ελληνικά : παραδείγματα από την υδραυλική και την αριθμητική ανάλυση  Κ. Κατσιφαράκης
 5. Θέματα ορολογίας : πυρασφάλεια – πυρομηχανική   Κ. Παπαϊωάννου
 6. Η τεχνική ορολογία, αρμός επικοινωνίας Μ. Καρδούλη