ΤΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Τόμος ανακοινώσεων του 2ου Συνεδρίου

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ   Β. Α. Φιλόπουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 – Λεξικογραφία

 1. Μεθοδολογικές αρχές για τη δημοσίευση λεξικών ορολογίας: Ένα παράδειγμα από το χώρο της αστρονομίας   Μ. Κατσογιάννου
 2. Ελληνική γλώσσα: Δάνεια στη Γαλλική και αντιδάνεια της Νέας Ελληνικής   Δ. Παντελοδήμος
 3. H μουσική ορολογία στην καθημερινή μας ζωή   Α. Σιώψη
 4. Απόδοση ξενόγλωσσων όρων κατά την τυποποίηση της ορολογίας χημικών αναλύσεων τροφίμων   Κ. Τζιά, Ι. Σαριδάκης
 5. Λεξικό ονομασιών προϊόντων και υπηρεσιών: Το Γαλλικό παράδειγμα και το Ελληνικό Σχέδιο   Α. Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη, Γ. Ανδρουλάκης
 6. Lexigraf – Ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού για αυτοματοποιημένο πολυγλωσσικό λεξικογραφικό desktop publishing   Γ. Χατζόπουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ  2 – Διευρωπαϊκό πολυγλωσσικό περιβάλλον

 1. Διεθνοποίηση ορολογίας και ελληνική γλώσσα Β. Α. Φιλόπουλος
 2. Η μελλοντική τακτική ορολογίας    Δ. Γιάξας
 3. Διεργασίες ορολογίας στην Ευρώπη   Μ. Καλλέργης
 4. Ανθρωπολογία και ετερότητα – Η διαπολιτισμικότητα μέσα από τη μετάφραση   Μ. Κουμαριανού
 5. Η αρχαία ελληνική γραμματεία και οι μεταφραστικές δυσκολίες στην απόδοση κειμένων αρχαίας τεχνολογίας στη σύγχρονη γλώσσα μας   Γ. Βαρουφάκης
 6. Οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   Ε. Πουπάκη

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 – Νέες τεχνολογίες και Ορολογία

 1. Συλλογή ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων:Μεθοδολογία συγκέντρωσης και αποτελέσματα   Ε. Μάντζαρη, Μ. Γαβριηλίδου, Π. Λαμπροπούλου, Γ. Καραγιάννης
 2. Matrix Lexica: an alternative description of lexical databases   E. Papakitsos, M. Gregoriadou
 3. Αυτόματη δημιουργία μορφολογικών λεξικών με ορολογικό πλούτο βάσει κειμένων εντάσεως όρων   Γ. Ταμπουρατζής, Γ. Καραγιάννης
 4. Εμπλουτισμός μορφολογικών λεξικών με όρους και υποστήριξη κειμένων εντάσεως όρων σε διαδικασίες διόρθωσης λαθών   Χ. Στάθης, Γ. Καραγιάννης
 5. TRAID: Ορολογία και σύγχρονη μεταφραστική πρακτική   Ι. Τριανταφύλλου, Χ. Μαλαβάζος, Σ. Πιπερίδης
 6. Greeklish: Μια νέα διάλεκτος του διαδικτύου;   Α. Καράκος, Λ. Κωτούλας

ΕΝΟΤΗΤΑ  4 – Ορογραφία – Τεκμηρίωση ορογραφίας

 1. Θησαυρός ελληνικής εκπαιδευτικής ορολογίας   Ρ. Γούναρη
 2. Ορολογία Πολεοδομίας και Χωροταξίας   Η. Μπεριάτος
 3. Μουσική πληροφορική: Προβλήματα απόδοσης αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα   Α. Γεωργάκη

ΕΝΟΤΗΤΑ  5 – Διερμηνεία και μετάφραση

 1. Μεταφράσεις από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών στον Ελληνικό Μεταπολεμικό Τύπο   Α. Μπρέγιαννη
 2. Analyse compare de 4 traductions produites par des logiciels de traductions automatique, selon la grille de beaudrande et dressler   C. Papas
 3. Μετάφραση ποιητικών κειμένων: Ιδιαιτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα   Μ. Κοκκινίδου
 4. Traduction et connaissances extra-linguistiques   C. Papas
 5. Τεχνικές και διδακτική της μετάφρασης ειδικών κειμένων   Α. Παριανού, Π. Ι. Κελάνδριας
 6. Η μετάφραση των νομικών κειμένων   Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη

ΕΝΟΤΗΤΑ  6 – Γλωσσολογικές αρχές ορολογίας

 1. Το προσδιοριστικό συνθετικό του ελληνικού σύμπλοκου όρου και η χρήση της γενικής   Κ. Βαλεοντής, Κ. Ζερίτη, Ά. Νικολάκη
 2. Η ορολογική προσέγγιση   Μ. Καρδούλη