Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» και το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)  διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:

«Ορολογία και ορολογικοί πόροι – Οι απαιτήσεις για σύγχρονη ελληνική επιστημονική ορολογία και η ανάγκη ενεργοποίησης των ειδικών».

Σκοπός της ημερίδας είναι  η παρουσίαση των γενικών ζητημάτων γύρω από την Ορολογία όπως αντιμετωπίζονται από τους παραπάνω φορείς-διοργανωτές σήμερα και, κυρίως, η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και τις ανάγκες σε ειδική επιστημονική ορολογία, καθώς και προτάσεις για συνεργασία και συντονισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και για την αξιοποίηση των όρων που έχουν παραχθεί, και παράγονται, στο πλαίσιο της ελληνικής τυποποίησης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 στη Συνεδριακή αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα) στις ώρες 8.00–14.30. Πρόγραμμα της ημερίδας.

Χορηγοί:

Έγγραφα ημερίδας:

Ομιλίες και κείμενα:

  • Κώστας Βαλεοντής: «Ορολογία, ένα διαθεματικό πεδίο που αφορά όλους τους τομείς της γνώσης»
  • Κατερίνα Τοράκη: «Ορολογικοί πόροι – Τυποποίηση ορολογίας – Ορολογική πολιτική»
  • Χρυσούλα Δουδουλακάκη: «Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας και η συμβολή του στην κάλυψη επειγουσών ορολογικών αναγκών»
  • Κώστας Βαλεοντής: «Συζήτηση ασκήσεων επεξήγησης και εφαρμογής των εννοιών και αρχών της Ορολογίας»
  • Χρυσούλα Δουδουλακάκη: «Οδηγίες εγγραφής στις βικιομάδες και χρήση τους»