Αφιερωμένο: στον Εμμανουήλ Κριαρά (1906-2014)

Συνδιοργανωτές


Μεγάλοι χορηγοί

Χορηγοί

Διοργάνωση

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου

Κάθε ένα από τα στάδια που ακολουθούν έχει συμπληρωθεί (εκ των κάτω προς τα άνω) με τα αντίστοιχα έγγραφα κατά την αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.