Αφιερωμένο: στην Υπατία (370–415)

Συνδιοργανωτές

Διοργάνωση

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου: Το 14ο Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά

Κάθε ένα από τα στάδια που ακολουθούν θα συμπληρωθεί (εκ των κάτω προς τα άνω) με τα αντίστοιχα έγγραφα κατά την αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.