Αφιερωμένο: στον Αδαμάντιο Κοραή (Φωτογραφία)

Διοργάνωση