Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

               Αφιερωμένο: στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1883-1959)

Συνδιοργανωτές


Μεγάλοι χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση

– Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου 

– Ξενοδοχεία

Κάθε ένα από τα στάδια που ακολουθούν έχει συμπληρωθεί (εκ των κάτω προς τα άνω) με τα αντίστοιχα έγγραφα κατά την αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.