Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Αφιερωμένο: στον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη (1863-1933)

Σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο (στις 7/11/2013):
 
Ημερίδα ΕΛΕΤΟ-EAFT «Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Τεχνολογία»

Συνδιοργανωτές

Μεγάλοι χορηγοί

Οργάνωση

Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου

Κάθε ένα από τα στάδια που ακολουθούν συμπληρώθηκε (εκ των κάτω προς τα άνω) με τα αντίστοιχα έγγραφα κατά την αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.