Για να εγγραφείτε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Διαβάστε το Καταστατικό
 2. Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους. Η αίτηση είναι διαθέσιμη σε:
  1. μορφότυπο RTF
  2. μορφότυπο PDF
 3. Βγάλτε φωτοαντίγραφα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα (με σάρωση) των πτυχίων και λοιπών δικαιολογητικών που θα υποβάλετε
 4. Στείλτε τα όλα μαζί με κάποιον από τους δύο τρόπους:
  • είτε με το ταχυδρομείο, ως έντυπα έγγραφα, στη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Λεωφ. Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ, με απλή επιστολή (όχι συστημένη),
  • είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα ηλεκτρονικά έγγραφα, στη διεύθυνση ηλ-ταχ. της ΕΛΕΤΟ.

Μετά τη λήψη της, η αίτησή σας θα εισαχθεί και θα εξεταστεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ. Για την έγκριση της αίτησής σας θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικώς και ταχυδρομικώς.

Τέλος, για να καταστεί τελεσίδικη η εγγραφή σας και να θεωρείστε μέλος, θα πρέπει, μετά την ενημέρωσή σας για την έγκριση της αίτησής σας, να καταβάλετε στην ΕΛΕΤΟ το δικαίωμα εγγραφής (5 €) και την ετήσια εισφορά του τρέχοντος έτους (30 €). Εάν είστε α) φοιτητής/φοιτήτρια ή β) έχετε λάβει το πτυχίο σας εντός της τελευταίας δεκαετίας, η ετήσια συνδρομή σας θα είναι μειωμένη στο μισό (15 €) επί μία 10ετία στην α περίπτωση ή μέχρι το κλείσιμο 10ετίας από τη λήψη του πτυχίου στη β περίπτωση.

Το συνολικό ποσό (35 € ή 20 €, αντίστοιχα) θα κατατεθεί στο Λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ στην Εθνική Τράπεζα:

671/480100-84 (SWIFT number ETHNGRAA, IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084 )

με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη, και θα σταλεί ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόδειξης της Τράπεζας στη διεύθυνση ηλ-ταχ. της ΕΛΕΤΟ.