Ο ιστότοπος αυτός παρακολουθείται και συντηρείται από ομάδα μελών της ΕΛΕΤΟ, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Περιεχομένου.

Ειδικότερα:

  • Υπεύθυνος Περιεχομένου: Κώστας Βαλεοντής
  • Πληροφορικός Υπεύθυνος: Νίκος Βαλεοντής

Μέλη Υποστήριξης:

  • Κατερίνα Τοράκη
  • Μαβίνα Πανταζάρα
  • Άρτεμις Στεργίου
  • Γιώργος Τσιάμας