5-7 Ιουνίου 2008: Εθνική σύγκληση της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας

Εθνική σύγκληση της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας (Convegno nazionale dell’Associazione Italiana per la Terminologia) στις 5-7 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Università della Calabria, Mail labdoc@unical.it )