1-10 Οκτ. 2008: Εβδομάδα Ορολογίας 2008

Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις:

  • 1-3 Οκτ. 2008   : 6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση των γλωσσών ( IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues)
  • 1-3 Οκτ. 2008   : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία. Εφαρμογές και παραβάσεις των προτύπων (Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia. Applications et transgressions des normes )
  • 6 Οκτ . 2008  : Επιστημονική ημερίδα του Realiter (Journée scientifique Realiter)
  • 7-8 Οκτ. 2008   : 4 η Σύνοδος κορυφής για την ορολογία ( IV e Sommet de terminologie )
  • 9-10 Οκτ . 2008  : TAMA 2008