31 Μαρτίου 2008: Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα

Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές ,Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Αθήνα 31 Μαρτίου 2008, ESPERIA PALACE, Σταδίου 22.

Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ. 210-3225094, ηλ-ταχ. standard@central.tee.gr