15–16 Νοεμβρίου 2007: Διεθνές συνέδριο: «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, όρια»

Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, όρια)» (“Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)”, Παρίσι, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007.

Πληροφορίες: http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/