23–25 Απριλίου: Διεθνές συνέδριο: «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία»

Διεθνές συνέδριο «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία», Ινστιτούτο της Λιθουανικής Γλώσσας, 23-25 Απριλίου 2008 (LKI Terminology Centre de Vilnius – International conference “Lexicology and terminology: theory, practice and history”, at the Institute of the Lithuanian Language – www.lki.lt