20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1445: «Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις.»

Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1445 «Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις» που έχει εκπονήσει η επιτροπή ΤΕ21.

Κατεβάστε και διαβάστε το κείμενο του Σχεδίου από την ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21. και εάν έχετε να υποβάλετε σχόλια-παρατηρήσεις κατεβάστε το Έντυπο υποβολής σχολίων από την ίδια ιστοσελίδα, καταχωρήστε τα σχόλιά σας στο έντυπο και στείλτε τα στην συντονίστρια της επιτροπής Κατερίνα Τοράκη (toraki@tee.gr )