27–28 Ιουλίου 2007: «Μειονοτικές γλώσσες και ορολογικές πολιτικές»

Ειδική συνάντηση εργασίας της EAFT Μειονοτικές γλώσσες και ορολογικές πολιτικές, Ιούλιος 2007, Δουβλίνο 27-28 Ιουλίου 2007.

Πληροφορίες: http://www.eaft-aet.net.