2–4 Μαΐου 2007: Συνέδριο «Ορολογία: διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Συνέδριο “Ορολογία: διεπιστημονικές προσεγγίσεις” – 2 – 4 Μαΐου 2007 – Οττάβα – Καναδά.

Πληροφορίες: Τηλ.: 819 773-1806 ή 1 800 567-1283, Τηλεομ.: 819 773-1808 Ηλ-Ταχ.: blum@uqo.ca