Ανακοινώσεις του συνεδρίου «Ορολογία και κοινωνία 2006»

Οι ανακοινώσεις του διεθνούς συνεδρίου ορολογίας “Ορολογία και Κοινωνία 2006” είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της NL-TERM: http://www.nlterm.org/.

Επικροτήστε στη θέση “Terminology and Society 2006” κάτω από τον τίτλο “Teksten NL-TERM studiedagen”.