11–12 Οκτωβρίου 2007: «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία»

Συνέδριο «Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία», Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007.

Πληροφορίες: Carmen Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 Palazzo di Lettere – piano 1 – stanza 10 37129 Verona, tel. 00.39.045 8028598