Πίνακας Λεξικών και Γλωσσαρίων που προσφέρει η ΕΛΕΤΟ

00. Όροι στα Φόρα

01. Όροι της Ορολογίας

02. Όροι του φιλοτελισμού

03. Όροι της ακουστικής

04. Όροι του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)

05. Όροι της γεωλογίας

Συνεργασία της ΕΛΕΤΟ και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ)

06. Όροι γεφυροποιίας και δομικής μηχανικής

Από το Ελληνικό Τμήμα IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) με τη συμβολή της ΕΛΕΤΟ.

07. Όροι της ψυχολογίας

Περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 10, Τεύχος 4, της Επιτροπής Ορολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ).

08. Όροι και ορισμοί εννοιών ορειβασίας, αναρρίχησης και συναφών θεμάτων

09. Όροι της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας

Συνεργασία της ΕΛΕΤΟ και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

10. Όροι υγιεινής και επιδημιολογίας

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

11. Ορολογία χρωμάτων στα γραμματόσημα

12. Τα ονόματα των ανέμων σε πολλές γλώσσες

13. Oρολογία οπτικής και λέιζερ

14. Oρολογία διαγωνισμών προμηθειών

15. Οι θεμελιώδεις μονάδες του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)

16. Γλωσσάρια της ΕΛΕΤΟ που αφορούν την πανδημία COVID-19

17. Ορολογία ηλεκτρονικών υπογραφών

18. Ορολογία ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)

19. Ορολογία ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

20. Ελληνογαλλικό γλωσσάριο όρων της πανδημίας COVID-19

21. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο της 5ης γενιάς κινητών επικοινωνιών (5G)

22. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων και ορισμών εννοιών αισθητηριακής ανάλυσης (Συνεργασία της ΕΛΕΤΟ με το Εργαστήριο Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών (ΕΜΑΚΟΑΤΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

23. Όροι και ορισμοί εννοιών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

24. Αγγλοελληνογαλλογερμανικό γλωσσάριο ισοδύναμων όρων αισθητηριακής ανάλυσης

25. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων και ορισμών εννοιών της Τεχνικής Έκθεσης ISO/TR20694 «Τυπολογία των επιπέδων χρήσης της γλώσσας»

26. Χρηστοκεντρική ορολογία Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

27. Λεξικό Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

28. Αγγλοελληνικό γλωσσάριο μετάφρασης και διερμηνείας

29. Λεξικό Επιστήμης της πληροφόρησης

30. Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων Τεχνητής Νοημοσύνης
του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 22989:2022

31. Γλωσσάριο Όρων Οργανοποιίας