Το TermMaster (Ορογνώστης) είναι παιχνίδι με τη λογική της κλασικής «Κρεμάλας», μόνο που εδώ το ζητούμενο δεν είναι μια λέξη, αλλά μια ορολογική ισοδυναμία (ελληνικός όροςαγγλικός όρος)!

Έχετε συνολικά 10 προσπάθειες για να βρείτε και τους δύο όρους.

Σύντομες οδηγίες

  1. Κάτω δεξιά στην οθόνη του παιχνιδιού, επιλέγετε μία από τις βάσεις όρων της ΕΛΕΤΟ ή αφήνετε την προτερόθετη επιλογή Pick random, ώστε η επιλογή να είναι τυχαία, και επικροτείτε με το ποντίκι το οθονόπληκτρο BEGIN INVESTIGATION.
  2. Στην οθόνη εμφανίζονται δυο σειρές από παύλες. Στην πάνω σειρά οι παύλες αντιστοιχούν στα γράμματα ενός ελληνικού όρου (όλα κεφαλαία) και στην κάτω σειρά οι παύλες αντιστοιχούν στα γράμματα του ισοδύναμου αγγλικού όρου (όλα κεφαλαία). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (αριστερά) και τα κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου (δεξιά) με τη διάταξη που έχουν στο ελληνικό και στο αγγλικό πληκτρολόγιο αντίστοιχα.
  3. Ο σκοπός είναι να μαντέψετε όλα τα γράμματα τόσο του ελληνικού όσο και του αγγλικού όρου, επικροτώντας τα με το ποντίκι. Έχετε τη δυνατότητα να «χάσετε» 10 προσπάθειες, αλλιώς θα… κρεμαστείτε!
  4. Όταν βρείτε όλα τα γράμματα, εμφανίζεται η οθόνη των «συγχαρητηρίων» που αναφέρει: το όνομα της βάσης όρων από την οποία «κληρώθηκε» η ορολογική ισοδυναμία, τον χρόνο της επίδοσής σας και τους ίδιους τους όρους στην κανονική τους μορφή (με πεζά/κεφαλαία).

Αποστολή του προβλήματος

Το παιχνίδι στο τέλος παράγει έναν υπερσύνδεσμο. Αν το πρόβλημα σας άρεσε ιδιαίτερα, μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας (στο Facebook, με ηλ-μήνυμα ή στο WordPress) ή αφού αντιγράψετε τον υπερσύνδεσμο (με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού) να τον στείλετε στους φίλους σας για να λύσουν το ίδιο πρόβλημα!

Παραλλαγές

Για επιπλέον δυσκολία, προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε χρονικό περιορισμό ή να καθορίσετε το μέγιστο μήκος των όρων.