Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM (GR/EN/FR/DE)

Η Βάση Όρων TELETERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων των τηλεπικοινωνιών από το έργο της ΜΟΤΟ, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) – Σύντομο ιστορικό

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση TELETERM

     Άρθρο για τη ΜΟΤΟ και τη Βάση:

Βάση Όρων της Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων INFORTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Τεχνολογίας Πληροφοριών από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» – Σύντομο ιστορικό

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση INFORTERM

    Άρθρο για τη Βάση και την Ομάδα:

Βάση Όρων της Ορολογίας TERMTERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων TERMTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Ορολογίας από το έργο της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» – Σύντομο ιστορικό

Άρθρο για τη Βάση και τις πηγές της:

Πολύγλωσση Διεθνής Βάση Όρων της Ορολογίας TermTerm (GR/EN/FR/DE/…)

με όρους της Ορολογίας (ένα μεγάλο μέρος της βάσης προέρχεται από τη βάση TERMTERM της ΕΛΕΤΟ, βάσει συμφωνίας μεταξύ ΕΛΕΤΟ και Termnet) – Aναζήτηση στη Βάση TermTerm.

Πληροφορίες για τη Βάση TermTerm: TermTerm info

Βάση Όρων της Ακουστικής ACOUTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων ACOUTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Ακουστικής από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 «Ηχομόνωση» – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων της Ηλεκτροτεχνολογίας ELECTERM (GR/EN/FR/DE)

Η Βάση Όρων ELECTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων της Ηλεκτροτεχνολογίας από το έργο της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤΣύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Βάση Όρων των Τηλεπικοινωνιών LEXITERM (GR/EN/FR)

Η Βάση Όρων LEXITERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων των τηλεπικοινωνιών από το «Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας», έκδοσης J. P. Rehnahn & ΕΛΕΤΟ, του οποίου οι ελληνικοί όροι εκπονήθηκαν από τη ΜΟΤΟΣύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων της Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMCTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων EMCTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), από το έργο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1 «Ορολογία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας» – Σύντομο ιστορικό

Βάση Όρων Αισθητηριακής Ανάλυσης SENSOTERM (GR/EN/FR/GE)

Η Βάση Όρων SENSOTERM είναι συλλογή ορολογικών λημμάτων του τομέα της Αισθητηριακής Ανάλυσης από το έργο της συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ και του εργαστηρίου ΕΜΑΚΟΑΤΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Σύντομο ιστορικόΑναζήτηση