Η σελίδα αυτή επιτρέπει αναζήτηση σε μία βάση όρων από την τράπεζα όρων. Για βοήθεια υπάρχουν διαθέσιμες οι οδηγίες αναζήτησης. Για ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλές βάσεις όρων από την τράπεζα όρων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πύλη σύνθετης αναζήτησης της ΕΛΕΤΟ, διαθέσιμη στη διεύθυνση:

{{ strings[lang].statistics }}: {{ statistics.total_searches }}

{{ strings[lang].database }}: {{ strings[lang].database_field }}:
{{ strings[lang].search }}: {{ strings[lang].as }}:
{{ strings[lang].sources }}:  

{{ strings[lang].results_for }}: {{ result_cache.term }} {{ strings[lang].in }} {{ result_cache.database.toUpperCase() }} – {{ strings[lang].entries }} : {{ this.dataset.length }}

{{ strings[lang].headings[attr] }}