Για βοήθεια υπάρχουν διαθέσιμες οι οδηγίες αναζήτησης.

Για αναζήτηση σε περισσότερες από μία βάσεις ταυτόχρονα: Σύνθετη αναζήτηση

{{ strings[lang].statistics }}: {{ statistics.total_searches }}

{{ strings[lang].database }}: {{ strings[lang].database_field }}:
{{ strings[lang].search }}: {{ strings[lang].as }}:
{{ strings[lang].sources }}:  

{{ strings[lang].results_for }}: {{ result_cache.term }} {{ strings[lang].in }} {{ result_cache.database.toUpperCase() }} – {{ strings[lang].entries }} : {{ this.dataset.length }}

{{ strings[lang].headings[attr] }}