24-25 Ιουνίου 2008: Συνέδριο «Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών»

Συνέδριο « Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών », Μόσχα , 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque Problèmes contemporains de lhistoire et de la théorie des langues romanes”): Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr iv_skouratov@mail.ru