Συλλογή όρων οπτικών ινών της TERMCAT

Εκδόθηκε η συλλογή όρων οπτικών ινών: Terminologia de la fibra òptica (‘Terminology of optical fibre’) της TERMCAT με πάνω από 100 όρους του θεματικού πεδίου.